SIA RECENS projekts “Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

SIA “RECENS”  2016.gada 06.oktobrī saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta iesniegumu Nr.16-03-AL28-A019.2101-000018 apstiprināšanu par atbalsta saņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekts „ Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenots ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu lielākam skaitam klientu un biezāku sniega seguma sagatavošanu. Projektā tiek iegādāts ziemas sporta veidu aprīkojums un jauns sniega pūtējs. Projektu īsteno SIA RECENS sadarbībā ar HEAD zīmju pārstāvjiem Latvijā kompānijās SIA CB Profils un DEMACLENKO dīlerim MHL Sports.

chevron-right chevron-left

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.