LEADER domubiedru, darītāju un partneru ziemas forums Bīriņos

Publicēts : 20.decembris.2019

Ko varam darīt šodien, lai veidotu labāku rītdienu?

Ar šādu jautājumu sākās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” un “Latvijas Lauku foruma” organizētais LEADER domubiedru, darītāju un partneru ziemas forums, kurā pulcējās Vietējo rīcības grupu lēmējvaras un izpildvaras pārstāvji no visas Latvijas, kā arī Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji. Divu dienu seminārā, kurš norisinājās Bīriņu pilī, daudz tika diskutēts par aktualitātēm un nākotnes plāniem lauku attīstībā un LEADER programmas iespējām.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi” ziemas forumā pārstāvēja Padomes priekšsēdētājs Aivars Rasčevskis, padomes locekļi Jānis Proms, Inese Jakobsone, Ingūna Svarāne un Benita Štrausa, kā arī administratīvā vadītāja Inga Krekele.

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone atzina, ka 2019. gadā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atbalstītās iniciatīvas ar LEADER pieeju devušas nozīmīgu ieguldījumu lauku ekonomikas stiprināšanā, radot jaunus uzņēmumus un darba vietas, palielinot ieņēmumus ģimenēm un ceļot kopējo sociālekonomisko aktivitāti.

Izpildvaras pārstāvji spraigās sarunās diskutēja par kvalitātes vadības sistēmas platformas uzlabošanu, kas potenciāliem projektu iesniedzēju palīdzētu izprast LEADER programmas nosacījumus, sagatavot precīzu projekta konkursa iesniegumu, sasniegt pozitīvu rezultātu, kā arī atvieglotu partnerību darbu. Diskusijā piedalījās arī Lauku atbalsta dienesta LEADER pasākuma daļas pārstāve.

Lēmējvaras, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta, Zivsaimniecības atbalsta nodaļas pārstāvji pulcējās uz sarunu par juridiskiem aspektiem, biedrības darbību un LEADER administrēšanas nošķirtību, efektīgu, caurspīdīgu un sabalansētu SVVA īstenošanu, lēmējvaras kapacitātes spēcināšanu nozīmību, būtiskākajiem aspektiem un nepieciešamām izmaiņām, rekomendācijām nākotnei.

Divu dienu seminārs norisinājās spraigā, radošā un pozitīvā gaisotnē, kuru papildināja svētku tērpā rotātā, unikālā Bīriņu pils un atsaucīgais personāls.