Projekts EuroVelo11 seminārs

Publicēts : 12.novembris.2019

2019. gada 4. novembrī Daugavpils VRG teritorijā, Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centra telpās notika projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” aktivitātes Semināru cikls I seminārs.

Semināru cikls I ir viena no projekta aktivitātēm un sastāv no septiņiem semināriem, pa vienam katrā partnerībā.

Semināru cikla mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Izrunājot katrā partnerībā visus šos jautājumus, tiks sagatavots kopsavilkums par reģionu.

Semināra darbība tika organizēta divos posmos – atskaite par projekta ietvaros paveikto un darbs grupās, veicot reģiona SVID analīzi, tādējādi gatavojot pamatu Austrumlatvijas tūrisma stratēģijai.

Tika diskutēts par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veidu un sastāvu.

Lekcijas un praktisko darbu vadīja projekta eksperti.

Semināra laikā tika vairākkārtīgi uzsvērta maršruta EuroVelo11 nozīme Austrumlatvijas tūrismā. EuroVelo 11 ir viens no trīs EuroVelo maršrutiem, kas šķērso Latvijas teritoriju. Tā attīstība paver plašas iespējas velotūrisma attīstībai Austrumlatvijā.

Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā:http://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11-

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.