Noslēgusies LEADER projektu iesniegšanas 7.kārtā

Publicēts : 14.oktobris.2019

10.oktobrī noslēdzās projektu iesniegšanas 7.kārta, kad pretendetiem bija iespēja pieteikties uz publisko finansējumu 384933,28 EUR apmērā sabiedriskā labuma un vietējo iniciatīvu uzlabošanai Daugavpils un Ilūkstes novados. Saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 531146,24EUR.

Iesniegtie projekti  mēneša laikā tiks vērtēti atbilstoši partnerības izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Lēmumu par projekta atbilstību Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” attīstības stratēģijai pieņems SVVA padome 5 cilvēku sastāvā, nevis visa padome, kā tas bija līdz šim. Pieņemtais lēmums tiks nosūtīts iesniedzējiem pa pastu pēc 10.novembra. Pēc tam visi pozitīvos lēmumus saņēmušie projekti tiks nodoti LAD, kur projektu vērtēšanas process var aizņemt 3 mēnešus.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu savu ieceru un partnerības stratēģijas īstenošanā!