Piesakies darbnīcai “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”

Publicēts : 28.augusts.2019

Starptautiskā sadarbības projekta “Sēņu ceļš”  (Nr. 18-00-A019.333-000014) ietvaros tiek organizēta darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”. Norises laiks: 2019. gada 19. – 20. septembris. Darbnīcā aicināti piedalīties mājražotāji, mazie uzņēmēji un potenciālie uzņēmēji, t.sk., tūrisma u.c. jomu uzņēmēji, un citi interesenti no visām sadarbības projekta Latvijas partneru teritorijām. Darbnīcas norises vieta zemnieku saimniecība „Krastiņi”, Valkas pagastā, Valkas novadā. Saimniecība atrodas Gaujas ielejā, dabas lieguma un dabas parka zonās aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”, kas iekļauts arī ES nozīmes dabas teritorijā „NATURA 2000” un starptautiskās nozīmes putnu vietu (IBA) tīklā. Lektori : Viesturs Lārmanis, biologs, dabas aizsardzības eksperts, Latvijas Dabas fonda eksperts,  un  Jānis Ence, Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļas mežzinis.

Pieteikšanās semināram līdz 16.septembrim, sūtot pieteikumu uz epastu: inga.krekele@gmail.com vai zvanot pa tālruni 29184640.

afisa_Kaimini