LEADER īstenotie projekti

BDR “Lauku studija” īstenojusi LEADER projektu (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000037)„Mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm”

Kopš 2014. gada darbojas biedrība "Lauku studija" piedāvā bezmaksas instrumentālās mūzikas mācību nodarbības Višķu pagasta un apkaimju bērniem, jauniešiem un dažāda vecuma novada iedzīvotājiem, kuri ieinteresēti apgūt prasmes un iemaņas instrumentālās mūzikas spēlē (solo ģitāra, bass ģitāra, bungas, sintezators un tml.). Sakarā ar pieaugušo interesi, biedru skaitu un aktīvu piedalīšanos Lasīt vairāk.....

LEADER projekts (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000036)„Mākslas un radošuma darbnīcas “Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

Biedrība “Dvietes vīnogas” ir izveidota, lai īstenotu ieceres, kas ir svarīgas pagasta un novada cilvēkiem, saglabātu īpašo Dvietē un popularizētu to, tādējādi 2018. gadā tika realizēts projekts, kura rezultātā tika atjaunota Dvietes muižas kultūrvēsturiskā ēka, tādējādi tiek nodrošināta ēkā kultūras un vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāšu norise ar potenciālu sekmēt arī Dvietes Lasīt vairāk.....

ZS Ilūkstes novada Prodes pagasta zemnieku saimniecība “Ievas” īstenojusi LEADER projektu „Jauna pakalpojuma ieviešana ZS IEVAS darbībā”

ZS "Ievas" darbojas kopš 2010.gada gada un pamatā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu Prodes pagasta Ilūsktes novadā. Papildus, lai nodrošinātu saimniecības ilgtspējīgu attīstību, ZS "Ievas" nodarbojas arī ar kokapstrādi. Saimniecībai ir neliela kokzāģētava, kas nepieciešamības gadījumā dod papildus ienākumus saimniecības attīstībai. Lai pilnveidotu kokzāģētavas darbību tika īstenots LEADER projekts „Jauna Lasīt vairāk.....

„Ābolu sulas spiešanas un fasēšanas iekārtas iegāde” īstenots projekts Nr.18-03-AL28-A019.2101-000004

ZS Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLAŠI" realizēja LEADER projektu ar mērķi iegādāties sulas spiešanas un fasēšanas iekārtu, kura ļaus pārstrādāt saimniecībā saražoto produkciju. Kopējās projekta izmaksas:42378.00 EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 29664.60 EUR. Realizējot projektu, tika iegādāta sulas spiešanas un fasēšanas iekārta, kura ļauj pārstrādāt saimniecībā saražoto produkciju (ābolus un bumbierus), tādējādi tika Lasīt vairāk.....

IK “Viktor Bolhov” īstenojis projektu „IK “Viktor Bolhov” darbības efektivitātes paaugstināšana”

2018.gadā īstenoja LEADER projektu  Viktors Bolhovitins Nr.18-03-AL28-A019.2101-000011, kura mērķis ir iegādāties inovatīvu iekārtu, pateicoties kurai tika paaugstināta IK "Viktor Bolhov" darbības efektivitāte, tādā veidā paplašinot uzņēmuma darbību, izejot uz augstu tehnoloģisko līmeni, izveidojot darba vietas un apgūstot jaunus tirgus. LEADER finānsējuma rezultātā tika iegādāts jauns darbagalds HAAS VF2 YT. Kopējās Lasīt vairāk.....