Seminārs „MEŽA NEKOKSNES RESURSI, TO APSAIMNIEKOŠANA UN IZMANTOŠANA”

Publicēts : 04.marts.2019

14.03.2019. plkst. 10:00

Bebrenes vispārizglītojoša un profesionālā vidusskola, Bebrenes muiža, Bebrene, Ilūkstes novads

Darba kārtībā:

  • Meža nekoksnes resursi, to ekonomiskānozīme un izmantošana Latvijā.
  • Sēnes, to daudzveidība, izmantošanas iespējas.
  • Dažādu meža un meža pļavu augu  vākšana, izmantošana.
  • Retāk izmantotie meža resursi – sveķi, zaļenis, floristika u. c. materiāli.
  • Meža produktu vākšana visa gada periodā.
  • Aizsargājamie meža nekoksnes resursi, saimniekošana aizsargājamās teritorijās.
  •  Sēņu dārziņa izveide savās mājās.

 

Aktivitāte tiek īstenota Starptautiskā sadarbības projekta

 “Sēņu ceļš” Nr.Nr.18-00-A019.333-000014 ietvaros

Sīkāka informācija pieejama rakstot: inga.krekele@gmail.com