SIA “Lauku projektu birojs” pabeidzis LEADER projektu „Kafejnīcas “Vojaž” virtuves iekārtu un tirdzniecības aprīkojuma iegāde”

SIA “Lauku projektu birojs” ir īstenojis ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu „Kafejnīcas “Vojaž” virtuves iekārtu un tirdzniecības aprīkojuma iegāde”(projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2101-000016).

Projekta mērķis ir iegādāties virtuves aprīkojumu un tīrdzniecības iekārtas, tadējādi  izveidojot tirdzniecības vietu un sniegt ēdināšanas pakalpojumus, izmantojo vietējos ražotāju produkciju.

Projekta realizācijas ietvaros, tika iegādātas virtuves iekārtas un tirdzniecības aprīkojums, tādājādi radot iespēju sniegt ēdināšanas pakalpojumus no vietējo ražotāju produkcijas, kā arī vietējās produkcijas pārdošanu. Tika  paplašināts kafejnīcas sniegto pakalpojumu klāsts – organizējot daudzfunkcionālu ēdināšanas, tirdzniecības un atpūtas kompleksu.

Kopējās projekta izmaksas: 35756.14 EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 25029.30 EUR.