ZS Ilūkstes novada Prodes pagasta zemnieku saimniecība “Ievas” īstenojusi LEADER projektu „Jauna pakalpojuma ieviešana ZS IEVAS darbībā”

ZS “Ievas” darbojas kopš 2010.gada gada un pamatā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu Prodes pagasta Ilūsktes novadā. Papildus, lai nodrošinātu saimniecības ilgtspējīgu attīstību, ZS “Ievas” nodarbojas arī ar kokapstrādi. Saimniecībai ir neliela kokzāģētava, kas nepieciešamības gadījumā dod papildus ienākumus saimniecības attīstībai. Lai pilnveidotu kokzāģētavas darbību tika īstenots LEADER projekts.

Projekta mērķis ir  rūpnieciskās ražošanas ēkas jumta nomaiņa un meža piekabes iegāde.

Projekta ietvaros, tika nomainīts ražošanas ēkas jumts, dodot iespēju pilnvērtīgi izmantot visu kokzāģētavas ēkas platību. Tas ir pielāgots kokzāģētavas darbībai, kur atrodas nepieciešamais aprīkojums un notiek būvmateriālu ražošana, kā arī tika sniegti kokastrādes pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem un apkaimes uzņēmējiem (malkas sagatavošana, dēļu sagatavošana). Projekta īstenošanas rezultātā tiek iegādāta meža piekabe. Rezultātā tiek piedāvāts pilns pakalpojumu cikls ar meža izvešanu un apstrādi kokapstrādes darbnīcā.