BDR “Lauku studija” īstenojusi LEADER projektu „Mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm”

Kopš 2014. gada darbojas biedrība “Lauku studija” piedāvā bezmaksas instrumentālās mūzikas mācību nodarbības Višķu pagasta un apkaimju bērniem, jauniešiem un dažāda vecuma novada iedzīvotājiem, kuri ieinteresēti apgūt prasmes un iemaņas instrumentālās mūzikas spēlē (solo ģitāra, bass ģitāra, bungas, sintezators un tml.).

Sakarā ar pieaugušo interesi, biedru skaitu un aktīvu piedalīšanos dažādos mūzikas pasākumos un koncertos, radās nepieciešamība pēc jauniem mūzikas instrumentiem.

Projekta vispārīgais mērķis – veicināt jauniešiem veselīgu un radošu brīva laika pavadīšanu, dot iespēju apgūt jaunas iemaņas mūzikālu instrumentu spēlēšanā.

„Mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm” projekta realizācijas rezultātā tika iegādāti mūzikas instrumenti un aprīkojums. Jaunie mūzikas instrumenti un aprīkojums, ļauj veikt  profesionālo apmācību un meistarklases, ka arī organizēt koncertus un festivālus augstākā līmenī.