IK “Viktor Bolhov” īstenojis projektu „IK “Viktor Bolhov” darbības efektivitātes paaugstināšana”

2018.gadā īstenoja LEADER projektu  Viktors Bolhovitins Nr.2018/AL28/5/A019.21.01/3, kura mērķis ir iegādāties inovatīvu iekārtu, pateicoties kurai tika paaugstināta IK “Viktor Bolhov” darbības efektivitāte, tādā veidā paplašinot uzņēmuma darbību, izejot uz augstu tehnoloģisko līmeni, izveidojot darba vietas un apgūstot jaunus tirgus.

LEADER finānsējuma rezultātā tika iegādāts jauns darbagalds HAAS VF2 YT.

Kopējās projekta izmaksas: 50000.00 EUR. Publiskais/ ELFLA finansējums: 35000.00 EUR

 

Jauns darba galds HAAS VF2 YT