LPKS “Sēlijas āres” īstenojusi projektu „Universālās pašgājējmašīnas ar darba rīkiem iegāde”

Projekts „Universālās pašgājējmašīnas ar darba rīkiem iegāde” īstenots ar mērķi sniegt nelauksaimnieciskos pakalpojumus LPKS “Sēlijas āres” biedriem un citiem interesentiem. Projektā tika iegādāta jauna universālā pašgājējmašīna AVANT 750 ar darbarīkiem dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, zālienu appļaušana un smalcināšana, līdzināšanas, planēšanas darbu veikšanai, dažādu birstošo kravu kraušanai, pārkraušanai, augsnes sagatavošanai zālienam, tranšeju sagatavošanai, grāvju tīrīšanai un ierīkošanai, meliorācijas grāvju sistēmu labošanai un remontam u.tml. pakalpojumu nodrošināšanai.

Projektu īsteno LPKS “Sēlijas āres”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.