Pamatlīdzekļu iegāde vietējās dabas vērtības balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanai Pilskalnes pagasta “Senčos”

Projekta „Pamatlīdzekļu iegāde vietējās dabas vērtības balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanai Pilskalnes pagasta “Senčos”” realizācija ir uzsākta 1.09.2017. Ko esam paveikuši? Iegādāts kokapstrādes darbgalds, veloaprīkojums, uzsākti teritorijas labiekārtošanas un darbnīcas telpu remontdarbi. Paralēli notiek gatavās produkcijas ražošana, tirdziņu apmaklējumi, pasūtījumu izpilde, zīmola “Darbnīca AR woodworks” atpazīstamības veicināšana. Tāpat esam saņēmuši atļauju no Ilūkstes novada pašvaldības, ka drīkstam uzsākt veloorientēšanās sacensību rīkošanu Ilūkstes pilsētā un blakus teritorijās. Saskaņojam kontrolpunktu izvietošanu ar zemju īpašniekiem, veidojam vairākus maršrutus un plānojam velosacensību atklāšanu 2019. gada maijā.

Projekts „Pamatlīdzekļu iegāde vietējās dabas vērtības balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanai Pilskalnes pagasta “Senčos”” īstenots ar mērķi izveidot dzīvotspējīgu mājamatniecību koka dizaina nozarē un sakoptu vidi aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanai . Projektā tiek iegādāts CNC darbgalds koka dizaina priekšmetu ražošanas uzsākšanai un desmit dažādi velosipēdi un veloorientēšanās sacensību organizēšanai. Projektu īsteno Agnese Žurila ar ģimeni.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā un google meklētājā ievadot “adventureracewoodworks” var apmeklēt mūsu sociālo vietņu profilus.