Moldovas un Gruzijas delegāciju vizītes Latvijā

Publicēts : 25.oktobris.2018

Šī gada rudenī Latvijas Lauku forums Ārlietu ministrijas finansēta projekta ietvaros ir uzņēmis divas delegācijas: septembra beigās pie mums viesojās delegācija no Adžārijas Autonomās Republikas, savukārt oktobra otrajā pusē Latvijā ieradās delegācija no Moldovas.

 

Abas pieredzes apmaiņas vizītes bija daļa no projekta “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējās pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti” aktivitātēm.

 

Adžārijas delegācijas vizīte norisinājās no 26. līdz 30. septembrim un tās mērķis bija praksē iepazīties ar bioekonomikas, ilgtspējīga tūrisma un ar citām mazo un vidējo uzņēmējdarbības pieejām un metodēm. Delegāciju sastādīja 3 personas : 2 Lauksaimniecības ministrijas pārstāvji un 1 NVO pārstāvis.  Pieredzes vizītes ietvaros tikāmies ar Zemkopības ministrijas lauku attīstības departamenta un zivsaimniecības departamenta pārstāvjiem, kā arī viesojāmies zinātniskajā institūtā “BIOR”, lai pēc šī vairāk teorētiskā iesākuma dotos praksē iepazīt delegācijai interesējošos jautājumus. Atlikusī vizītes daļa norisinājās Liepājas, Nīcas un Pāvilostas novados, kur iepazināmies gan ar vairākiem LEADER projektiem tūrisma un zivsaimniecības sektorā, gan ar mazo un vidējo uzņēmējdarbību, apsekojot, piemēram, SIA “Piejūras” konservu ražotni un viesu māju “Jūrnieka ligzda”.

 

Moldovas delegācijas vizīte norisinājās no 17. Līdz 21. oktobrim un tās laikā mēs devāmies izpētīt Sēlijas salas. Šīs vizītes mērķis bija sniegt Moldovas delegācijas pārstāvjiem priekšstatu par LEADER pieejas īstenošanu tās kvalitatīvai uzsākšanai Moldovas reģionos, kā arī par starpsektoriālas sadarbības stiprināšanas nozīmību. Sēlijas salas tika izvēlētas, jo vēl atrodas izstrādes procesā kā tūrisma maršruts, tādejādi ļaujot gan Sēlijas salu uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām pārbaudīt savu kapacitāti lielas ārzemju delegācijas uzņemšanā, gan arī Moldovas pārstāvjiem nonākt tuvāk pašam izstrādes procesam. Jāatzīmē, ka LLF eksperti šī projekta ietvaros ir izstrādājuši attīstības stratēģijas plānu Glodeni reģionam, kas balstās uz tūrisma maršruta izveidi, izceļot lokālās identitātes produktus, dabas bagātības un vietējās iniciatīvas.  Delegāciju sastādīja 16 dažādu sektoru pārstāvji.

 

Abas delegācijas mājup devās iedvesmas pilnas un ar bagātīgu informācijas bagāžu. Un tas arī pateicoties delegāciju uzņemšanā iesaistītajām VRG : Liepājas rajona partnerībai, Lauku partnerībai “Sēlija” un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai “Kaimiņi”. Latvijas Lauku forums jums saka lielu paldies par ieguldīto darbu un laiku!

 

Projekta ietvaros vēl paredzētas šādas aktivitātes: LLF izstrādās stratēģijas publiskā apspriešana Glodeni, ZM un VARAM pārstāvju tikšanās ar Moldovas ministriju pārstāvjiem Kišiņevā, kā arī 8 Moldovas reģionālo pārstāvju uzņemšana pieredzes vizītē, kura organizatorisko pusi nodrošinās VARAM pārstāvji.

 

Gaidīsim arī jūsu stāstus par sadarbību ar Gruziju, Moldovu, Armēniju un citām ārpus Eiropas Savienības esošām valstīm!