Kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”

Publicēts : 09.oktobris.2018

Pagājušās nedēļas nogalē biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāvji devās uz 3 izvēlētām unikālām vietām Sēlijā – Dvieti, Gārseni un Biržiem. Šīs tikšanās ietvaros tika kristalizēts iedzīvotājiem īpaši svarīgs jautājums, kuru izplatīt pagasta teritorijā, sniedzot iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli, tādējādi veicinot praktiskās līdzdalības nozīmīgumu vietas attīstībā.
Kampaņa lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” mērķis ir sniegt praktisku iespēju lauku iedzīvotājiem iesaistīties līdzdalībā kampaņas ietvaros.

Dvietes pagasta teritorija tika izvēlēta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli jautājumā: “Kam vajadzētu veicināt tūrisma attīstību Dvietes pagastā?” Jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” un vietējiem pārstāvjiem.
https://goo.gl/forms/AiAqqBZ7BQYclha73

Iedzīvotāji uz jautājumu aicināti atbildēt izmantojot augstāk norādīto linku vai klātienē Dvietes pagasta kultūras nama 2. stāvā un Dvietes pagasta bibliotēkā.

Šeit pieejama plašāka informācija un tikšanās reižu fotoattēli – https://goo.gl/ehfCaU

Kampaņa notiks līdz 14. oktobrim. Pēc tam vietējie pārstāvji apzinās rezultātus un nodrošinās pieņemtā lēmuma izpildi, iesaistot iedzīvotājus. Informācija par rezultātiem tiks atspoguļota sagatavotās preses relīzēs.

Aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.