Laivu nomas modernizācija Daugavas lokos

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” tika īstenots projekts „Laivu nomas modernizācija”. Projekts tika realizēts no 2017. gada 1. septembra  līdz 2017.gada 1.oktobrim.

Projekts „Laivu nomas modernizācija” īstenots ar mērķi iegādāties kajakus jeb smailītes, laivu vedamās piekabes, airus un vestes jau darbojošai laivu nomai, tā dažādojot un paplašinot uzņēmuma inventāra bāzi. Ilgtermiņa mērķi ir palielināt uzņēmuma ieņēmumus, veicināt novada ekonomisko attīstību un atpazīstamību, izveidot jaunas darba vietas. Dažādojot tūrisma pakalpojumus un piedāvājot drošas un daudzveidīgas atpūtas iespējas Daugavas lokos, dot iespēju vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem iesaistīties sportiskās un sabiedriskās aktivitātes Daugavas lokos. Projekta gaitā iegādātie līdzekļi kalpos arī cilvēku fiziskās un garīgās veselības atjaunošanai, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanai . Projektā tika iegādātas smailītes, airi, vestes un laivu vedamās piekabes laivu nomai. Projektu īsteno sia “Beibuks”.