Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls jau darbojas!

Ilūkstes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, īstenoja projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000003.

Atjaunojot un labiekārtojot bijušā kinoteātra telpas, Ilūkstes novada kultūras centrā (Brīvības ielā 12) ir izveidota jauna atpūtas vieta jauniešiem, kas vienuviet apvieno trīs jauniešiem svarīgas iespējas – izglītoties, atpūsties un strādāt.

2018.gada 27.aprīlī, atklājot jauniešu telpu, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna uzteica jauniešus par aktivitāti un pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Lāsmas Pokšānes darbu, aicinot jauniešus arvien vairāk iesaistīties novada dzīvē un svarīgākajās norisēs. Apsveikuma vārdiem pievienojās arī citu pašvaldības iestāžu pārstāvji un viesi. Svinīgi pārgriežot lenti, atverot lielās, baltās durvis, skatam pavērās koša un mūsdienīga telpa. Atklājot telpu, sanākušos priecēja novada jauniešu grupas, notika radošās darbnīcas, tika organizētas dažādas aktivitātes, bet vakarā jaunieši līksmoja disko ballē.

Projekts „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” īstenots ar mērķi dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Ilūkstes novadā, izveidojot “Jauniešu radošo kvartālu” Ilūkstē, kas izveidota kā mūsdienīgi un kvalitatīvi aprīkota vieta (telpa) jauniešiem, kur viņiem ir iespēja pilnveidot sevi un savus talantus. Projekta mērķis sevī ietver vienā vietā apvienotas trīs jauniešiem svarīgas lietas – iespēju izglītoties, atpūsties un strādāt.  Projekta īstenošanas vietā norisinājās telpas pārbūves būvdarbi. Projektu īsteno Ilūkstes novada pašvaldība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.