Īstenots projekts “Mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm”

Publicēts : 14.jūlijs.2018

Biedrība „Lauku studija”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir īstenojusi projektu “Mūzikas instrumentu un  aprīkojuma  iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm” (Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000037) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta ietvaros tika iegādāta  81 vienība  mūzikas instrumentu un tā aprīkojuma. Projekta kopējās izmaksas: EUR 45314,50, no tām, publiskais ELFLA finansējums: EUR 40783,05.

Projekta vispārīgais mērķis –veicināt jauniešiem veselīgu un radošu brīvā laika pavadīšanu, dod iespēju apgūt jaunas iemaņas muzikālu instrumentu spēlēšanā. Projekta mērķa sasniegšanai veikt mūzikas instrumentu un aprīkojuma  iegādi.

Projekta realizēšana ļaus ne tikai palielināt biedru skaitu, bet arī perspektīvajos attīstības plānos  atbalstīt  iniciatīvas, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu  kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai: vietējo un ielūgto muzikantu koncertu organizēšana, kā arī dažādu meistarklašu, festivālu un mūzikas konkursu organizēšana.