Biedrības kopsapulce

Publicēts : 03.aprīlis.2018

27.martā plkst.13.00 Sēlijas ielā 25, 3.stāva zālē notika biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””kopsapulce.
Pirmajā kopsapulces daļā, kā ierasts, kopā ar padomes locekļiem koordinatore sniedza īsu ziņojumu par 2017. gadā paveikto, savukārt otrajā kopsapulces daļā tika pārrunāti būtiskākie jautājumi, aktualitātes un tas, kā, kopīgi darbojoties, veicināt vispusīgu lauku attīstību.

Prezentācija skatāma šeit: https://drive.google.com/file/d/1AnXQJlcxNWyZfO-esMe61TlWRSnbMb2D/view