Noslēgusies projektu pieņemšanas 5.kārta

Publicēts : 12.februāris.2018

Ir noslēgusies biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” atklātu piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

Rīcība: 1.1. Atbalsts mikro, mazās un  vidējās uzņēmējdarbības attīstībai

Izsludinātais finansējums (EUR): 183 965,73  

Iesniegto projektu skaits: 16

Attiecināmās izmaksas (EUR): 359 255,02

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projektu sagatavošanā!

 

Informācija par projektu vērtēšanu:

 

12.02.2018 – 09.03.2018  projektus vērtē biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””

10.03.2018.- 09.06.2018.- vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā pārvaldē. Projektu vērtēšanas ilgums LAD var tikt pagarināts, ja ir nepieciešama papildinformācija.

 

Informācija par projektu izvērtējumu atbilstoši biedrības SVVA stratēģijā norādītajiem kritērijiem būs pieejama pēc 09.03.2018.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests