Īsteno savas idejas

Publicēts : 12.decembris.2017

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ĪSTENO SAVAS IDEJAS

 

Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

VIETAS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGAS VIDES RADĪŠANA

  • Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai │ EUR 183 965,73

Atbalsta apmērs vienam projektam līdz EUR 50 000,00 un līdz EUR 100 000,00, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

KAD? │9. JANVĀRIS – 9. FEBRUĀRIS

KUR IESNIEGT?│

klātienē: Sēlijas iela 25, 305.kabinets, Daugavpils

elektroniski: Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā – divi gadi

INFORMATĪVIE SEMINĀRI par LEADER projekta atbalsta iespējām:

18.decembrī, plkst. 13:00 Lauku centrs (Sēlijas iela 25, Daugavpils)

19.decembrī, plkst. 10:00  Ilūkstes dome (Brīvības iela 7, Ilūkste)

 

UZZINI! PIESAKIES! IESAISTIES!