Vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” sadancī prezentē Sēlijas tautu tērpus

Publicēts : 09.oktobris.2017

2017. gada 7. oktobrī Ilūkstes novada Kultūras centrā notika senioru deju kolektīvu sadancis „Dejosim līdzi rudens lapām”, kurā vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” prezentēja projekta ietvaros iegādātos Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpus.

Vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” ir vienīgais vecākās paaudzes deju kolektīvs Ilūkstes novadā , kurā, kopā darbojoties 10 deju pāriem, tiek iepazīts un popularizēts latviešu tautas dejas kultūras mantojums, apgūtas latviešu un citu tautu dejas. Biedrība “Ilūkstes novada pensionāru biedrība” ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īstenojusi projektu “Sēlijas tautu tērpu iegāde iegāde vecākās paaudzes deju kopai “Ozolzīles”” Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000028, un šajos tērpos kolektīvs “Ozolzīles” demonstrēja dejas mākslu un nebeidzamu dzīvotprieku. Projekta publiskais finansējums ir 6859.61 EUR. Pasākumā piedalījās arī viesi no Aknīstes un Jersikas.