Uzsākta projekta “Mednieku sabiedriskā centra izveide” realizēšana

Publicēts : 15.septembris.2017

Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku sabiedriskā centra izveide” (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000012) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta mērķis ir izveidot mednieku sabiedrisko centru Daugavpils novadā, tādā veidā veicinot sabiedrības iesaistīšanos dažādās ar medībām saistītās iniciatīvās un palielinot Daugavpils novada potenciālu dažādu sadarbības iespēju realizēšanai izglītības, tūrisma, kultūras un sporta jomās. Projekta mērķa sasniegšanai Biedrība plāno Daugavpils novada Demenes pagastā izveidot Mednieku sabiedrisko centru, kuru varēs izmantot dažādiem apmācību, kultūras, sporta, tūrisma pasākumiem.

Projekta ietvaros paredzēta ēkas vienkāršota atjaunošana, pielāgojot telpas Mednieku sabiedriskā centra vajadzībām: plānots nomainīt jumta segumu un veikt fasādes siltināšanu, atjaunot ģērbtuvi, dušas telpu, palīgtelpas, mednieku sapulcēšanās un atpūtas zāli.