Silenes ciemā bērnu aktivitātēm ierīkots jauns rotaļu laukums

Bērnu rotaļu laukumiņa iekārtošanas darbi Silenes ciemā ir pabeigti un iekārtas uzstādītas. Biedrība “Silenes stariņi” īstenojusi izvirzīto mērķi – radīt drošu un labvēlīgu vidi bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus arī radot lauku vides pievilcību un pieejamību. Tas, ka izveidotais bērnu rotaļu laukumiņš ir nepieciešama Silenes ciema infrastruktūras daļa, pieradīja paši bērni, kuri nesagaidot pilnīgu laukumiņa iekārtu uzstādīšanu, nekavējoties izmēģināja to, kas tika uzstādīts vispirms. Rotaļu laukumiņš izplānots un veidots tā, lai aktīvai laika pavadīšanai piesaistītu ne tikai bērnus, bet arī jauniešus – ir gan atsperšūpoles pašiem mazākajiem, kā arī bērnu pilsētiņa, šūpoles “stārķa ligzda” un tīklu piramīda arī lielākiem bērniem, savukārt jaunieši var izmantot āra trenažierus un basketbola grozu, kurš ir novietots uz speciāli uzstādītas gumijas virsmas, lai būtu ērtāk darboties ar bumbu. Taču māmiņas, kas ir atnākušas kopā ar saviem bērniem, var tos pieskatīt, atpūšoties uz ļoti ērtiem soliņiem. Ir padomāts arī par kārtību laukumiņā, pie katra soliņa esam uzstādījuši arī atkritumu urnas.
Redzot smaidus mazajās sejiņās, izjūtams liels gandarījums un prieks par paveikto darbu. Patīkami arī novērot, ka Skrudalienas pagasta ciemi kļūst arvien pievilcīgāki, kas mudina neapstāties uz sasniegtā, bet gan plānot turpmāko pagasta attīstību.
Biedrības “Silenes stariņi” projekts “Rotaļu laukuma iekārtošana Silenes ciemā”, Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000014, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2016.gada 24.novembrī. Kopējās projekta izmaksas ir 23 951,95 eiro, no kurām 90% apmērā tika piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, savukārt 10% ir Daugavpils novada domes līdzfinansējums.