Biedrības biedru kopsapulce

Publicēts : 15.marts.2022

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” aicina biedrus uz Kopsapulci, kas notiks 2022.gada 30.martā plkst. 12:00 Raiņa mājā Berķenelē (Birķineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads) 

DARBA KĀRTĪBA:

1. Biedru sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana

2. Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana

3. Ziņojums par saturisko gada pārskata daļu

4. Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu

5. Informācija par Leader projektu konkursu kārtām 2021./2022. gadā

6. Informācija par biedrības dalību starptautiskos un starpteritoriālos projektos

7. SVVA stratēģijas novērtējums 

8. Biedrības darba prioritātes 2022. gadā

9. Citi jautājumi