10.kārtas uzņēmēju projektu rindojums

Publicēts : 18.augusts.2021

Laika posmā no 18.06.2021.- 18.07.2021. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 10. kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 112 096.54 apmērā.

Tika saņemts 5 projektu iesniegumi, kas tika vērtēti līdz 18.augustam. Ar iesniegto projektu rindojumu var iepazīties te: 

Partnerības SVVA padomes lēmumi projektu pieteicējiem tiks izsūtīti uz e-pastu.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un, saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.