Aicinām piedalīties seminārā “Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana”

Publicēts : 29.decembris.2020

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte “Semināru cikls II”

Seminārs “Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana”

Mērķis: Uzņēmēja pamudināšana analizēt un izvērtēt pašiem savu sociālajos medijos ievietojamo informāciju – cik tā ir aktuāla un kādu atgriezenisko saiti tā sniedz uzņēmumam.
Kā izprast savus trumpjus, kurus tad būtu tur jāatspoguļo. Kā arī mērķis mudināt uzņēmējus savās sociālo mediju platformās ievietot uzmanību piesaistošu, izklaidējošu un galvenais – moderna izskata informāciju.
Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji. Vienā grupā maksimāli 15 dalībnieki.

Ko uzņēmējs iegūs: plaša spektra informāciju, lai izprastu un definētu sava uzņēmuma galveno problēmu, popularizējot savu uzņēmumu sociālajos medijos. Kā to izdarīt, ja paša spēkiem to ir grūti izprast. Kā saprast un pielietot savus talantus un kā izvairīties no klupšanas akmeņiem.
Kā mācīties un ko ņemt vērā no saviem konkurentiem vai paraug uzņēmumiem. Vērtīgs seminārs, lai beidzot saprastu, kāpēc jūsu postotā informācija jūsu sekotājiem var nešķist saistoša vai pat garlaicīga! Un galvenais, lai postošanu padarītu jēgpilnu, lai no tās iegūtu ne
tikai jūsu sekotāji, bet arī pats uzņēmums.

Norises vietas, moderatori:
Zoom tiešsaistē 20.01.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Marika Rudzīte-Griķe 29443621, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com
Zoom tiešsaiste 22.01.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Marika Rudzīte-Griķe 29443621, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība: Darba-kārtība-20_22_janvāris_I.Denisova.pdf
Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikšanās saites
20.01.2021. – https://tinyurl.com/ybefw6ax
22.01.2021. –https://tinyurl.com/y83cgmn4
Seminārs ir bez maksas.
Vairāk informācijas savā partnerībā:
 Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
 Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
 Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
 Balvu rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece,
ieva.leisavniece@yandex.com;
 Krāslavas rajona partnerība – koordinatore Zane Ločmele,
kraslavaspartneriba@inbox.lv
 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele,
inga.krekele@gmail.com