IK Žāģeri realizēja projektu “Meža piekabes iegāde IK Žāģeri darbības paplašināšanai”

IK Žāģeri veiksmīgi realizēja otro projektu (Nr.19-03-AL28-A019.2104-000015) “Meža piekabes iegāde IK Žāģeri darbības paplašināšanai”

IK Žāģeri reģistrēts 2017.gada. Uzņēmums nodarbojas ar gaļas liellopu un jaunlopu audzēšanu, ir plānots paplašināt uzņēmuma darbības lauku. Šobrīd IK Žāģeri aktīvākais sadarbības partneris gaļas liellopu realizācijā ir uzņēmums SIA Liellopu izsoļu nams.

Uzņēmumam jau ir pieredze projektu īstenošanā. 2017.gadā, piedaloties ES ELFLA projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” ietvaros, tika realizēts projekts “Lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde”.

Īstenojot savu pirmo projektu, IK Žāģeri īpašnieks Edgars Strods turpināja attīstību kā rezultātā, uzņēmums attīstījās arī ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību – šķeldas materiāla sagatavošanu (mežizstrādi).

IK Žāģeri  veiksmīgi realizēja arī  savu otro projektu “Meža piekabes iegāde IK Žāģeri darbības paplašināšanai”, iegādājoties meža piekabi. Projekta rezultātā tika palielināts uzņēmuma apgrozījums, paplašināta tā saimnieciskā darbība, uzņēmums tika modernizēts un uzlabota tā konkurētspēja vietējā pakalpojumu tirgū.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.—2020. gadam ietvaros.