Izsludināta projektu pieņemšanas 9.kārta uzņēmējdarbības projektiem

Publicēts : 09.septembris.2020

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 9.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.  Pieejamais finansējums – 224205,60 EUR .

Apbalsta apmērs  līdz EUR 50 000,00 (jaunu pamatlīdzekļu iegādei);
Atbalsta intensitāte 70 %

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2020.gada 9.oktobra  līdz 2020.gada 9.novembrim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI : Elektroniskā pieteikšanās sistēma

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: Normatīvie akti. Veidlapas, Rokasgrāmatas

Pilns sludinājuma teksts atrodams šeit: Sludinajums_kaimini_uznemejdarbiba_2020_2

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.1. šeit: Pasnovertejums_9_karta_1_1