Noslēgusies LEADER programmas projektu iesniegšana 6.kārtā

Publicēts : 04.jūlijs.2019

3.jūlijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana izsludinātajā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Konkurss Bija izsludināts divās rīcībās: 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai EUR 454735,96 un rīcība 1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu | EUR 170525,98

Kopumā tika saņemti 23  projektu iesniegumi par kopējo summu EUR 804391,95. Projektus vērtēs vērtēšanas komisija. Katru projektu vismaz trīs eksperti. Lēmumu par projektu arbilstību stratēģijai pieņems SVVA padome mēneša laikā pēc kārtas beigām. Visi projekti, kas saņems pozitīvu lēmumu tiks virzīti tālāk uz vērtēšanu Lauku atbalsta dienestā, kur vērtēšana turpināsies aptuveni 3 mēnešus. Izvērtētie projekti, kas arī no Lauku atbalsta diensta saņems pozitīvu lēmumu varēs sākt īztenot savas ieceres.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu!

Nākamā LEADER programmas projektu kārta būs rudenī sabiedriskā labuma projektiem.