Subates lievenīšu stāsti!

Publicēts : 31.maijs.2019

Neskatoties uz lietaino laiku Subates lievenīšu stāstus bija ieradušies sadzirdēt, ieraudzīt un radīt Daugavpils novada Špoģu vidusskolas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni. Subates lievenīšu stāstu pasākums notika 28.maijā projekta „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, (projekta identifikācijas Nr. 17-00-A019.332-000001) ietvaros.

Bērni, sadalījušies grupās, fantastisku gidu pavadībā devās ceļojumā, apmeklējot septiņas dažādas darbnīcas. Gidi, Subates pamatskolas skolēni, ar aizrautību atbalstīja, palīdzēja ciemiņiem sameklēt gan ceļu uz nākošo pieturvietu, gan arī paspēja pastāstīt par Subates skaistajām vietām.

Bērniem, apmeklējot Subates skaisto skatu darbnīcu, bija iespēja izmēģināt fotogrāfa arodu gan turot fotoaparātu rokās un fotografēt savus klases biedrus, gan arī izbaudīt foto modeļa lomu. Skolēni bija pārsteigti par to, kā apkārtējā pasaule izskatās, lūkojoties caur fotoaparāta objektīvu.

Aizraujošo stāstu darbnīcā skolēnus gaidīja interesanti stāsti par Subates luterāņu baznīcas, līdz ar to arī Subates vēsturi. Atbildot uz jautājumiem, bērni saņēma arī žetonus par aktivitāti. Bija interesanti! Bibliotekāre aicināja atbraukt un  apskatīt baznīcu pasākuma „Baznīcu nakts” ietvaros.

To, cik pazīstamas puķes dārzos un pļavās, varēja noskaidrot “Krāšņo ziedu darbnīcā” Bērni ar aizrautību minēja puķu nosaukumus un par iespēju izkrāsot pareizo atbildi bija pat nopietnas sacensības.

Katram bērnam un pieaugušajam piemīt kāda kripata no mākslinieka talanta. Tas ļoti labi redzams bija divās ar radošu darbību saistītās darbnīcās- “Subates humora darbnīcā” un “Skaisto rakstu darbnīcā”. Šajās darbnīcās bērni ar aizrautību veidoja akvareļu klekšus, kuros, tiem nožūstot, varēja saskatīt fantastiskus tēlus un fantazēt cilvēkiem patīk jebkurā vecumā, īpaši, ja darbnīcā ir ļoti zinoši savas jomas speciālisti.

Subates pilsētas vecais ozols zin stāstīt daudz. Tas sagaida ikvienu ciemiņu, kurš apmeklē Subates mazpilsētu. Dažas zīles tas ziedoja radošajai darbnīcai piekariņu izgatavošanai. Tagad čaklie darbnīcas apmeklētāji zina, ka Subatē aug Vecais ozols un ka tam ir arī mazdēliņš-100 -gades ozols. Subates zīles nu ir aizgājušas tautās stāstot stāstu par Subati.

Bērniem, protams, lielu sajūsmu vienmēr rada arī saldumi. Bērniem par pārsteigumu, uzminot, kas par saldo ēdienu ir paslēpies receptē, bija iespēja šo gardo našķi arī nobaudīt.

Noslēdzošajā “Čaklo roku darbnīcā ”pašu rokām gatavotajās dāvanu turziņās saņemot kārtējo saldo pārsteigumu, bērniem no sajūsmas mirdzošajās acīs varēja redzēt pateicību un prieku par fantastiski pavadītu dienu.