Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11″

Publicēts : 27.aprīlis.2019

Projekta atklāšanas konference

2019.gada 8.maijs

Balvu novada muzejs,

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads

Konferences darba kārtība

9:30 – 10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

10:00 – 10:15 Sandra Palma, BDR Ludzas rajona partnerība koordinatore, Projekts “Velo tūrisma attīstība                    Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”

10:15 – 11:00 Eksperts Līga Kondrāte, Latgales tūrisma piedāvājuma raksturojums. Tā atbilstība velotūrisma prasībām

11:00 – 11:45 Eksperts Raitis Sijāts, EuroVelo tīkla attīstības tendences
Eiropā un EV11 maršruta turpmākās attīstības iespējas Latvijā, Eiropā

11:45 – 13:00Eksperts Andris Klepers, Latgales tūrisma pieprasījums un piedāvājums Latvijas tirgus kontekstā. Tūrisma attīstības nākotnes tendences

13:00 – 14:00 Pusdienas

14:00 – 14:50 Eksperts Santa Paegle, Velotūrista vajadzības: no teorijas līdz praksei

14:50 – 16:30 Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, projekta virzības apspriešana, brīvais mikrofons.

16:30 – 17:00 Konferences noslēgums, kafijas pauze.

Pasākuma moderators Aivars Mackevičs