SIA WOOD STAIRS īstenojis projektu “Mikrouzņēmuma “Mykola Symets” uzņēmējdarbības attīstība”

Uzņēmums SIA WOOD STAIRS savu darbību sāka 2015. gadā. Sākotnēji tā bija galdniecības darbnīca, kas specializējās uz kāpņu, durvju, bērnu rotaļu laukumiņu un pilsētiņu izgatavošanu pēc individuāliem projektiem.  Neskatoties uz īso uzņēmuma pastāvēšanas laiku, jau tagad var teikt, ka uzņēmums attīstās, palielinot ražošanas apjomu. Galdniecības izstrādājumu popularitāte katru gadu aug, līdz ar to aug arī pieprasījums pēc šādu pakalpojumu sniegšanas. Uzņēmums strādā ar vietējās izcelsmes materiāliem: priedi, bērzu, osi un ozolu, kurus pārsvarā iegādājas no Daugavpils novada zemniekiem un uzņēmumiem.

Projekta mērķis ir jaunas kokapstrādes iekārtas iegāde  ražošanas attīstībai.

Projekta realizācijas rezultātā tika iegādātas jaunas kokapstrādes iekārtas, kas veicina uzņēmuma ražošanas attīstību, palielina ražošanas apjomus, kā arī tika izveidotas divas jaunas darbavietas. Tādā veidā tika uzlaboti darba un vides apstākļi, kā arī modernizēta ražošan, kas  veicina ta sadarbību ar citiem Daugavpils novada uzņēmējiem kokapstrādes jomā.

Kopējās projekta izmaksas: 36847.12EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 26576.09 EUR.