SIA Alexxx realizēja projektu “Sulas sagatavošanas iekārtu komplekta iegāde”

SIA “Alexxx” ir īstenojis ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Sulas sagatavošanas iekārtu komplekta iegāde”(projekta Nr. 18-03-AL28-A019.2101-000009).

2012.gadā tika īstenots projekts Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. Tā rezultātā tika dibināta SIA “Alexxx” ar mērķi uzsākt lauksaimniecisko ražošanu un projekta ietvaros tika ierīkots augļu dārzs 2,85 ha platībā un iegādāta lauksaimniecības tehnika.

2018.gada SIA “Alexxx”paplašināja savu lauksaimniecisko darbību ar sulu spiešanu. Projekta mērķis ir  iegādāties iekārtu komplektu sulas spiešanai.

Projekta realizācijas ietvaros tika iegādāta sulas sagatavošanas iekārtu komplekts, tādējādi, piedāvājot kvalitatīvus sulas spiešanas pakalpojumus apkārtējiem ābeļdārzu īpašniekiem, kā arī pārstrāda savu ābeļdārza ražu, palielinot saimniecības ieņēmumus.

Kopējās projekta izmaksas: 49940.00 EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 34958.00 EUR.